Rezerwacja oferty: Maraton 2024

Miejsce: Klub Sportowy Zakręt

Cena: 2700 zł

  Dane osoby zgłaszającej (opiekun prawny lub rodzic)

  *Dane do faktury - Ważne!

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2020 muszą Państwo zdecydować, czy za tę rezerwację będzie potrzebna faktura. Jeżeli tak, to należy poniżej wpisać dane do faktury, w przypadku faktury na firmę potrzebny będzie NIP. Prośba o podanie danych z rozwagą, ponieważ późniejsza zmiana danych będzie niemożliwa.

  Dane uczestnika

  Rabat, dopłaty

  Dieta

  Przy wyborze diety obowiązuje dopłata 50zł do kwoty całkowitej

  **Rabat 50zł dla jednego dziecka z rodzeństwa biorącego udział w Maratonie.

  W razie pytań odnośnie dopłat oraz rabatów prosimy o kontakt telefoniczny

  Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa organizatora i Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line 4THE BODY KOMPLEKSOWE WSPARCIE CIEBIE SP. Z O.O. oraz zgodą na otrzymywanie wszelkich informacji drogą mailową. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (..) oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią upoważnioną do przekazania zawartych w rezerwacji danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora Danych Osobowych – 4THE BODY KOMPLEKSOWE WSPARCIE CIEBIE SP. Z O.O. w celu świadczenia przez Serwis usług i podejmowania działań określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line oraz Warunkach Uczestnictwa 4THE BODY KOMPLEKSOWE WSPARCIE CIEBIE SP. Z O.O.. Zgody zawarte w formularzu wyrażam dobrowolnie i świadomie. Jest mi wiadomo, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę/zgody na przetwarzanie danych mogę w każdej chwili w całości bądź częściowo odwołać. Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni, rozumiem, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

  Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa organizatora wyjazdu i Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line biura 4THE BODY KOMPLEKSOWE WSPARCIE CIEBIE SP. Z O.O. oraz zgodą na otrzymywanie wszelkich informacji drogą mailową. W formularzu nie dajemy wyboru, że chcemy żeby dane były przetwarzane. Żeby usługa była wykonana musi być akceptacja RODO. Wybór dajemy przy newsletterze.